NHA KHOA QUỐC BÌNH

Cơ sở 1: 19 Phạm Hồng Thái, Phường. 7, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 383 99 66

Cơ sở 2: 28 Lê Lợi, Phường. 4 – Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 381 83 18

Cơ sở 3: 649 Trương Công Định, Phường. 7 – Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 0708 649 649

LIÊN HỆ