NHA KHOA QUỐC BÌNH

Cơ sở 1: 19 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 383 99 66, 0914 83 9966

Cơ sở 2: 28 Lê Lợi, Phường 4, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 381 83 18, 0942 231 212

Cơ sở 3: 649 Trương Công Định, Phường 7, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 0708 649 649, 0943 031 031

LIÊN HỆ